• ออดิโอมิเตอร์ AD104
  • ออดิโอมิเตอร์ AD104
  • ออดิโอมิเตอร์ AD104
  • ออดิโอมิเตอร์ AD104
  • ออดิโอมิเตอร์ AD104
  • ออดิโอมิเตอร์ AD104

ออดิโอมิเตอร์ AD104

ยี่ห้อ: Melison

แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์: จีน

ออดิโอมิเตอร์วินิจฉัย AD104
AC/BC/SPK
ต่อเนื่อง/ชีพจร/สั่น
ด้วยซอฟต์แวร์
สามารถเชื่อมต่อกับ PC สำหรับการพิมพ์
การนำอากาศ: ความถี่: 125Hz-8000Hz; ปริมาณการส่งออกสูงสุด: 120Db.
การนำกระดูก: ความถี่: 250Hz-6000Hz; ปริมาณการส่งออกสูงสุด:60dB

ดาวน์โหลด:

ออดิโอมิเตอร์ AD104
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
แท็กสินค้า
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)