1. ปรับปรุงความสามารถในการได้ยิน - เป็นอุปกรณ์ขยายเสียง เครื่องช่วยฟังสามารถขยายโลกภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ที่สูญเสียการได้ยินสามารถปรับปรุงความสามารถในการได้ยินได้ด้วยการสวมเครื่องช่วยฟังและฟังสัญญาณเสียงที่ขยาย
2. ปรับปรุงความละเอียดของคำพูด - การสูญเสียการได้ยินอาจส่งผลต่อการสื่อสารประจำวันของผู้คน และเครื่องช่วยฟังสามารถปรับปรุงความละเอียดได้
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)