เครื่องวัดเสียง AD104 เป็นเครื่องมือวินิจฉัยพื้นฐานที่ใช้สัญญาณโทนเสียงบริสุทธิ์เพื่อตรวจหาการสูญเสียการได้ยินที่ความถี่ต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้โฮสต์ควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ และสามารถทำการทดสอบแยกกันโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)