ระดับการกระตุ้น:
1.TEOAE: 60dB-80dB
2.DPOAE: 50dB-65dB


การตรวจการได้ยินของทารก

1.ส่วนประกอบ

อุปกรณ์โฮสต์, โพรบ, ฐาน, อะแดปเตอร์, ที่อุดหู
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)