ห้องตรวจการได้ยินเคลื่อนที่ (บูธ) เป็นห้องรวมเหล็กขนาดเล็กที่ทุ่มเทให้กับ
กลไกการใส่เครื่องช่วยฟัง มีล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้ได้กับขนาดเล็ก
และกลไกการใส่เครื่องช่วยฟังขนาดกลาง
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)