โครงการความร่วมมือ

ห้อง Audiometric ของบริษัทเราได้ร่วมมือกับโรงพยาบาล ศูนย์ตรวจสุขภาพ ฯลฯ หลายแห่ง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย ขนาดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า

มีตัวอย่างบางส่วนของความร่วมมือในปัจจุบันของบริษัทของเราดังต่อไปนี้:


※ ศูนย์ตรวจสอบการสอบเข้าวิทยาลัยใน HuaiJi Guangdong

 - - 13 พ.ย. 2561


Audiometer   Audiometric Booth 


Mobile Audiometric Canbin  Audiometer


※ การทดสอบออดิโอมิเตอร์ AD-104


Audiometric Booth


รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)